doreye-9

 

 انشاالله ، نهمین جشنواره مدیریت نظام توزیع و پخش کشور در سیزدهم و چهاردهم مهر ماه سال 95 برگزار خواهد شد

 

مجوز نهمین کنفرانس

license-9th-conference
نهمین کنفرانس توزیع و پخش 
دارای مجوز به شماره 3/415 مورخ 95/2/4
از معاونت ریاست جمهوری

تندیس دیموند

 

tandis