doreye-10

 

 انشاالله ، دهمین جشنواره مدیریت نظام توزیع و پخش کشور در بیست و پنجم و بیست و ششم مهر ماه سال 96 برگزار خواهد شد

 

مجوز نهمین کنفرانس

license-9th-conference
نهمین کنفرانس توزیع و پخش 
دارای مجوز به شماره 3/415 مورخ 95/2/4
از معاونت ریاست جمهوری

تندیس دیموند

 

tandis