درباره ما

 

دبیرخانه مدیریت نظام توزیع و پخش کشور (نشریه نوتاش) از سال 83 شروع به فعالیت نموده است. دبیرخانه از همان ابتدا، مبنای فعالیت خود را ارزیابی و بررسی صنعت توزیع و پخش کشور قرار داده و همواره با تمام توان در راستای کمک به بهبود توزیع و پخش کشور تلاش کرده است.

 

دبیرخانه، واحد کاملا مستقل از بودجه دولتی است ولی تحت نظر شورای سیاستگذاری متشکل از اعضای دولتی و خصوصی می باشد.

 

عمده فعالیت و به عبارتی مهمترین فعالیت دبیرخانه بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های پخش در کشور و در نهایت برگزاری کنفرانس توزیع و پخش و تجلیل و معرفی شرکت های برتر در این زمینه، می باشد. این دبیرخانه از سال 85 تا 95 موفق به برگزاری 9 دوره کنفرانس بوده و به یاری خداوند امسال دهمین کنفرانس مدیریت توزیع و پخش را برگزار خواهد کرد.

زمینه دیگر فعالیت این مجموعه نشر کتاب های تخصصی مرتبط با توزیع و پخش، در جهت بالا بردن دانش مکتوب کشور در این زمینه می باشد.

در کنار فعالیت های ذکر شده دبیرخانه اقدام به انتشار نشریه تخصصی اقتصادی-اجتماعی نیز نموده است.