برندگان دوره دهم تندیس دیموند 1396

 

 

نام شرکت

رتبه

گروه

بخش

محصولات

چند محصولی

نوع تندیس

1

شرکت مروارید زرین پارس

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-سلولزی، شوینده و بهداشتی

هفت محصولی

طلایی

2

شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

برتر

تولید- پخش

سراسری

محصولات یدکی خودرو- رادیاتورخودرو

تک محصولی

طلایی

3

شرکت پخش سراسری داروگر

برتر

توزیع- خش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-شوینده و بهداشتی

هفت محصولی

طلایی

4

 شرکت کالابران انتخاب

برتر

توزیع-پخش

سراسری

 محصولات خانگی،صوتی و تصویری

 یازده محصولی

طلایی

5

شرکت خدمات ارتباظی ایرانسل

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات فناوری اطلاعات-خدمات ارتباطی و اینترنت همراه

تک محصولی

طلایی

6

شرکت پخش یک و یک

برتر

توزیع- پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-غذایی

هفده محصولی

طلایی

7

شرکت گلشهد آذرکندو

برتر

تولید-پخش

منطقه ای

محصولات مصرفی کم دوام-عسل

تک محصولی

نقره ای

8

شرکت پخش سراسری کیوان تجارت پاسارگاد (تولی پرس)

برتر

توزیع - پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-شوینده و بهداشتی

سه محصولی

نقره ای

9

 شرکت نان آوران سبوس ایرانیان

برتر

توزیع - پخش

سراسری

 محصولات مصرفی کم دوام-نان

دو محصولی

نقره ای

10

شرکت سهامی بیمه ایران

برتر

تولید-پخش

سراسری

خدمات بیمه

 تک محصولی

نقره ای

11

شرکت پخش عقاب

برتر

توزیع - پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام

سیزده محصولی

برنزی

12

شرکت ماه دانه ( با مسئولیت محدود)

برتر

تولید-پخش

منطقه ای

محصولات مصرفی کم دوام-غذایی

تک محصولی

برنزی

13

شرکت روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص)

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-روغن خوراکی

سه محصولی

برنزی

14

گروه صنایع غذایی حق شناس(سنجابک)

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام - آجیل

سه محصولی

برنزی

15

روزنامه خبر ورزشی

برتر

تولید - پخش

سراسری

محصولات فرهنگی - روزنامه ورزشی

تک محصولی

برنزی

16

شرکت گلپخش اول

برتر

تولید - پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام

 یازده محصولی

دیموند سه لوتوس

17

روزنامه گل

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات فرهنگی - روزنامه ورزشی

 تک محصولی

دیموند سه لوتوس

18

شرکت پاک آریا نام(پاک سمن)

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات دارو و درمان- ارتوپدی

تک محصولی

دیموند سه لوتوس

19

شرکت ایران یاسا تایر و رابر

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات یدکی - لاستیک

دو محصولی 

دیموند دو لوتوس

20

شرکت پدیده مبین ایرانیان (نامی نو)

برتر

تولید- پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام - غذایی

دو محصولی

دیموند دو لوتوس

21

شرکت پخش سراسری باراکا

برتر

توزیع - پخش

منطقه ای

محصولات مصرفی کم دوام-شکلات

تک محصولی 

دیموند تک لوتوس

22

شرکت اشکان مهر ایرانیان 

برتر

تولید-پخش

استانی

محصولات مصرفی کم دوام غذایی - حبوبات

دو محصولی

دیموند تک لوتوس

23

شرکت پاکدیس ارومیه

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام- نوشیدنی

شش محصولی 

دیموند

24

شرکت زرین غزال

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام-بستنی

چهار محصولی 

دیموند

25

هفته نامه آوای ماکو

برتر

تولید-پخش

استانی

محصولات فرهنگی-هفته نامه

تک محصولی 

دیموند

26

روزنامه خبر شمال

برتر

تولید-پخش

منطقه ای

محصولات فرهنگی-هفته نامه

تک محصولی 

دیموند

27

شرکت بدرالکتریک

برتر

تولید-پخش

سراسری

محصولات الکترونیکی اداری

دو محصولی 

دیموند

28

روزنامه گیلان امروز

برتر

تولید-پخش

منطقه ای

محصولات فرهنگی - روزنامه

تک محصولی 

دیموند

29

روزنامه البرز فردا

برتر

تولید-پخش

استانی

محصولات فرهنگی - روزنامه

 تک محصولی

دیموند

30

شرکت به پخش

برتر

توزیع - پخش

سراسری

محصولات مصرفی کم دوام

چهارده محصولی 

دیموند