poster-11-shahrivar-ejlas2

ثبت نام در تندیس دیموند - 1397

 

 

یازدهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع وپخش (تندیس دیموند(نام قدیم قله دماوند)) مرداد در سالن اجلاس سران برگزار می شود. 

لازم به یادآوری مجدد است که ثبت نام و حضور در مراسم صرفا و فقط مختص مدیران ارشد سازمانها بود و لطفا سایر عزیزان نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند که امکان پذیرش نخواهد بود

space 

نوع ثبت نام-روز اول( 13مهر از 9 تا 19) و روز دوم (14 مهر 9 تا 17)

تا 13 خردادماه

تا 28 مرداد

بعداز28مرداد

حضور در مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی روز اول- حضور در روزاول کنفرانس - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

94،000

145،000

250،000

 حضور در کنفرانس(نفر)***(هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

145،000

205،000

320،000

حضور VIP در کنفرانس و مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور و رزرو صندلی در مراسم افتتاحیه- شام روز اول همراه با میهمانان ویژه در راس برج)

330،000

459،000

585،000

حضوردرکنفرانس همراه با ارائه مقاله(نفر)(تمامی مزایای گزینه *** و چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه نوتاش )

رایگان

رایگان