کنفرانس توزیع و پخش دوره اول (بهمن 1385)

 
 

ویدیو اولین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور


 

زمان برگزاری:24 و 25 بهمن 1385

مکان برگزاری: سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس

تعداد شرکت کنندگان: 260 نفر

برگزار کننده: دبیرخانه( آریا بسپار- واژیان ماندگار)

پشتیبانان اصلی: دانشگاه تربیت مدرس- مرکز رشد واحدهای فناور مدرس- شهرداری تهران

دبیر کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

رییس کنفرانس: آقای دکتر دانشجو

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر امی

دبیر اجرایی کنفرانس: خانم مژگان میرآخورلی

برنامه کنفرانس: کارگاه آموزشی و سخنرانی

تعداد شرکتها و سازمانهای حاضر: بیش از 43 شرکت و سازمان

پوشش خبری: خبرگزاریهای و نشریات و سایتهای صداو سیما