کنفرانس توزیع و پخش دوره سوم (مرداد 1389)

  


زمان برگزاری: 10 و 11 مرداد ماه 1389

مکان برگزاری: سالن ابوریحان بیرونی مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی

تعداد شرکت کنندگان: 760 نفر

برگزار کننده: دبیرخانه(واژیان ماندگار)

پشتیبانان اصلی: وزارت بازرگانی - دانشگاه تربیت مدرس- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- شهرداری تهران

دبیر کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

دبیر کمیته علمی: آقای دکتر نادعلی

دبیر کمیته صنعت: آقای دکتر محلاتی

رییس کنفرانس: آقای دکتر مفتح

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر محبیان

دبیر اجرایی کنفرانس: آقای محمد هادی آقاجانی

برنامه کنفرانس: سخنرانی و کارگاه آموزشی و پانل تخصصی و دوره آموزشی

تعداد شرکتها و سازمانهای حاضر: بیش از 101 شرکت و سازمان

پوشش خبری: خبرگزاریهای و نشریات و صداو سیما

 محورهای کنفرانس سال 1389

1-جایگاه نظام توزیع و پخش در اسناد ملی :

● سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام

● برنامه های توسعه

● طرح تحول اقتصادی

2- چالشهای اساسی نظام توزیع و پخش :

● مقیاس  کوچک بنگاههای توزیعی

● نیروی انسانی غیر متخصص

● فعالیت غیر شفاف و احساس عدم  اطمینان

● بهره وری  پایین عوامل

● ترویج نام و نشان تجاری و بسته بندی و ...........

3- وضعیت زیر بناها و پشتیبانی  نظام توزیع و پخش:

● خدمات مالی (بانک و بیمه)

● فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایران کد

● تجارت الکترونیکی و فروشگاه های مجاز

● حمل و نقل و ترانزیت

● بار انداز کالاها و انبارها

● بنادر و پایانه ها و .......

4-نقش نظام توزیع و پخش در نهضت کاهش قیمت تمام شده

کاربرد فناوری در نظام توزیع و پخش

بانکهای اطلاعاتی جامع کشوری و نظام توزیع و پخش

پژوهش و آموزش در نظام توزیع و پخش

 
 

 

اعضای شورای سیاستگذاری سال 1389

1.         آقای دکتر محبیان                       معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

2.         آقای دکتر مفتح                         معاون وزیر بازرگانی

3.         آقای ضیغمی                              معاون وزیر بازرگانی

4.         آقای مدرسی                              مدیرکل وزارت بازرگانی

5.         آقای خسروی نژاد                      مدیرکل وزارت بازرگانی

6.         آقای فراهانی                              رییس شورای اصناف

7.         آقای دکتر محلاتی                     عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش

8.         آقای گودرزی                            مدیرعامل شهروند

9.         آقای عامری                               مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

10.       آقای آل اسحاق                         رییس اتاق بازرگانی تهران

11.       آقای بیگدلی شاملو                     مدیر کل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون

12.       آقای فرزین                                سخنگوی طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد

13.       آقای دکتر احمدی                      رییس پژوهشکده اقتصاد

14.       آقای رویانیان                             ستاد حمل و نقل و سوخت کشور و معاون رییس جمهوری

15.       آقای روغنی                               معاون اقتصادی وزارت صنایع

16.       آقای دودانگه                             رییس پژوهشهای بازرگانی

17.       آقای پورمحمدی                        مدیر شبکه سوم سیما

18.       آقای شوشتری                            رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران

 

 برنامه مراسم سال 1389

یکشنبه 10 مرداد                                                                               ساعت 8:30 الی 10:20

 

تالار ابوریحان

افتتاحیه کنفرانس و مراسم اهدای جوایز

 

یکشنبه 10 مرداد                                                                               ساعت 11 الی 12:30

 

تالار ابوریحان

جایگاه صنعت پخش در نظام اقتصادی                                    آقای دکتر محلاتی

تحلیل اثربخشی پخش                                                              آقای آقاجانی

بازاریابی نوین در صنعت پخش                                                   آقای نصیری

 

تالار علامه طباطبایی

الزامات نرم افزارهای توزیع و پخش                                    آقای فریدون قدس

نقش تعاونی های  توزیع در 1404                                        آقای بیگدلی شاملو

نقش پخش در تقویت برند                                                  آقای دکتر عزیزی

تجربیات ایجاد شرکت پخش در افغانستان و عراق                           آقای شریعتی

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

تبلیغات مکتوب                                                                     آقای حائری

نقد و بررسی تبلیغات محیطی                                            آقای دکتر سوزنچی

انیمیشن در تبلیغات                                                            آقای دکتر صفورا

خلاقیت در تبلیغات با رویکردشیوه های بیانی                              آقای دکتر ندایی

میان وعده اول 10:30 الی 11                        ناهار  12:30  الی 14          میان وعده دوم15:30 الی 16

یکشنبه 10 مرداد                                                                               ساعت 14 الی 15:30

 

تالار ابوریحان

انقلاب فروشگاههای زنجیره ای در کشورها                               آقای دکتر نادعلی

فروشگاههای زنجیره ای                                                  آقای دکتر امیرشاهی

توزیع سنتی و تاثیر آن در افزایش قیمتها                                           آقای اسدی

استراتژیهای پخش :چالشها و راهکارها                                  آقای دکتر ناصحی فر

 

تالار علامه طباطبایی

کاهش حمل و نقل مضاعف                                              آقای دکتر ممدوحی

بازاریابی و توزیع مدرن                                                       آقای دکتر صحت

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

تبلیغات در بازاریابی بین المللی سینما                                      آقای دکتر اطبایی

خردورزی مدیران در استراتژی بازاریابی تبلیغات                         آقای عبدا... زاده

تبلیغات در فضای مجازی وب                       آقای دکتر شیخ مهدی-خانم مهریزی

تاثیرگذاری موسیقی در تبلیغات                                                      آقای بالنده

 

یکشنبه 10 مرداد                                                                               ساعت 16 الی 17:30

 

تالار ابوریحان

پانل توزیع کتاب و مطبوعات

پرشین ویژن- رهنما اندیش – ارتباطات صد در صد

 

تالار علامه طباطبایی

بازاریابی محیطی                                                                آقای دهقان زاده

نقش انبارهای مکانیزه در کاهش هزینه لجستیک                        آقای مهندس جوکار

سیستم اطلاعات بازاریابی شرکتهای پخش                        آقای دکتر یزدان شناس

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

کارگاه آموزشی سمپلینگ                                                   آقای دکتر صحت

میان وعده اول 10:30 الی 11                        ناهار  12:30  الی 14          میان وعده دوم15:30 الی 16


برنامه روز دوم

دوشنبه 11 مرداد                                                                               ساعت 8:30 الی 10

 

تالار علامه طباطبایی

برون سپاری فعالیتهای حمل و نقل پخش                              آقای مهندس مرزبان

انواع کانالهای توزیع                                                          خانم دکتر دهدشتی

اصلاح، نوین و روان سازی پخش                             جناب آقای دکتر اسفیدانی

 

تالار خوارزمی

روانشناسی فروش – روانکاوی خرید                                 خانم دکترجواهر دشتی

آقای دکتر فرضی پور

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

سیستم نرم افزاری نوین صنعت پخش                                             کارا سیستم

 

دوشنبه 11 مرداد                                                                               ساعت 10:30 الی 12

 

تالار علامه طباطبایی

 آسیب پذیری شبکه توزیع                   آقای دکترمهدی آبادی و آقای مهندس افخمی

 کانال توزیع الکترونیک                                                خانم دکتر حقیقی نسب

 کاربرد داده کاوی در صنعت پخش                                  آقای دکتر صنیعی آباده

 

تالار خوارزمی

 ارزیابی و تحقیقات بازار پخش                                           آقای دکتر قاسم نژاد

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

 مدیریت ارتباط با مشتری                                                                 رادمان

 کارگاه آموزشی مرچندایزینگ                                     آقای آقاجانی و آقای خویه

میان وعده اول 10 الی 10:30                        ناهار  12  الی 13:30          میان وعده دوم15 الی 15:30

دوشنبه 11 مرداد                                                                               ساعت 13:30 الی 15

 

تالار علامه طباطبایی

پانل توزیع دارو

 

تالار خوارزمی

نقش کانال های توزیع در موفقیت شرکت                                آقای دکترکرد نایج

تکنیکهای مدرن افزایش سودآوری وفروش سازمان های ایرانی         آقای تاروردیان

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

کارگاه آموزشی مرچندایزینگ                  آقای مهندس خویه

 

دوشنبه 11 مرداد                                                                               ساعت 15:30 الی 17

 

تالار علامه طباطبایی

دلایل ترک سازمانهای توزیع                                               آقای دکتر صفرزاده

مسیربندی صحیح فروش                                                             آقای بهاری

سیستم انگیزشی کارمندان توزیع                                                       حیدری

 

تالار خوارزمی

نگرشی نوین به نظام توزیع و پخش                                               آقای شراهی

 

سالن کنفرانس شیخ بهایی

کارگاه آموزشی اسپانسرگیری                                                       آقای احمدی