کنفرانس توزیع و پخش دوره چهارم (تیر 1390)

 زمان برگزاری: 21 و 22 تیر ماه 1390

مکان برگزاری: تالار وزارت کشور، خیابان ولی عصر ، میدان فاطمی

تعداد شرکت کنندگان: بیش از 2000 نفر

برگزار کننده: دبیرخانه (واژیان ماندگار)

پشتیبانان اصلی: وزارت بازرگانی - دانشگاه تربیت مدرس- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- شهرداری تهران 

دبیر کنفرانس: آقای مهندس مهدی آقاجانی

دبیر کمیته علمی: آقای دکتر نادعلی

دبیر کمیته صنعت: آقای دکتر محلاتی

رییس کنفرانس: آقای دکتر مفتح

رییس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر محبیان

دبیر اجرایی کنفرانس: آقای محمد هادی آقاجانی

برنامه کنفرانس: سخنرانی و کارگاه آموزشی و پانل تخصصی و دوره آموزشی

تعداد شرکتها و سازمانهای حاضر: بیش از 100 شرکت و سازمان

پوشش خبری: خبرگزاریها و نشریات و صداو سیما

 محورهای کنفرانس 1390

جایگاه نظام توزیع و پخش در اسناد ملی

سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام

برنامه های توسعه

طرح تحول اقتصادی

چالشهای اساسی نظام توزیع و پخش :

مقیاس کوچک بنگاههای توزیعی

نیروی انسانی غیر متخصص

فعالیت غیر شفاف و احساس عدم اطمینان

بهره وری پایین عوامل

ترویج نام و نشان تجاری و بسته بندی و ...........

وضعیت زیر بناها و پشتیبانی نظام توزیع و پخش:

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایران کد

تجارت الکترونیکی و فروشگاه های مجاز

حمل و نقل و ترانزیت

بار انداز کالاها و انبارها

بنادر و پایانه ها و .......

نقش نظام توزیع و پخش در نهضت کاهش قیمت تمام شده

 


اعضای شورای سیاستگذاری سال 1390

  

آقای دکتر مفتح                         معاون وزیر بازرگانی

آقای دکتر محبیان                       معاون وزیر ارتباطات

آقای دکتر خاوری                      رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها

آقای دکتر عباس زادگان                معاون بانک صادرات

آقای دکتر نادعلی                       دبیر کمیته علمی

آقای دکتر محلاتی                     عضو انجمن صنعت پخش و دبیر کمیته صنعت

آقای دکتر روغنی                      معاون وزیر صنایع

آقای فروتن                               مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی

آقای بیگدلی شاملو                     مدیر کل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون

آقای دکتر فرزین                       معاون وزیر اقتصاد

آقای فراهانی                            رییس شورای اصناف کشور

آقای سمیعی                            معاون ستاد حمل و نقل سوخت کشور

آقای دکتر آقا محمدی                 معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور

آقای دکتر قاسمی                      رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع

آقای مهندس آقاجانی                   دبیر کنفرانس و مدیرعامل گروه

آقای موسوس جزایری                مدیرعامل پخش فرهنگی

آقای دکتر محمودزاده                 معاون وزارت کشور

آقای دکتر نیکبخت                    معاون وزارت جهاد کشاورزی

 برنامه مراسم سال 1390

 

 

 

سه شنبه 21 تیر                                                                                                 ساعت 8:30 الی 10:15

 

تالار یک

 استراتژی توزیع و پخش                                                          آقای دکتر ناصحی فرد

 حمل و نقل و مسیریابی موجودی کالای استراتژیک                                 آقای دکتر نخعی

 نقش انبار در کاهش هزینه های تمام شده                                        آقای دکتر میرحسینی

 سیستم های توزیع الکترونیکی                                                       آقای دکتر اسفیدانی

 

 

تالار دو

 کاربرد داده کاوی و کشف دانش در نظام توزیع و پخش                    آقای دکتر صنیعی آباده

 تدوین استراتژی های مادر                                                             آقای دکتر تیموری

 اثربخشی فن آوری اطلاعات در صنعت پخش                                        آقای دکتر امامی

 استراتژی های نوین در توزیع و پخش                                                        آقای خویه

 

 سه شنبه 21 تیر                                                                                               ساعت 10:45 الی 12:30

تالار یک

Introduction to LOGO business solution

مدیریت توزیع فیزیکی                                                          آقای دکتر حاج ابراهیمی

 

تالار دو

 بررسی ویژگی های فروشنده اثربخش در کانال توزیع                       آقای دکتر رحیم محترم

 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشندگان در پخش                    آقای دکتر صفرزاده

 افزایش فروش در توزیع و پخش در دوران رکود و کسادی                            آقای حیدری

 

 سه شنبه 21 تیر                                                                                                    ساعت 14 الی 15:45

تالار یک

 پانل فرهنگی                                    (آقایان امامی ناصری، زم، فروتن و موسوی جزایری)

 آینده کسب و. کارهای پایین دست زنجیره عرضه در ایران                           آقای صادقیانی

 

تالار دو

Introduction to Tiger enterprise ERP solution

 

 پیشبرد فروش(Promotion) در توزیع و پخش                                آقای دکتر قاسم نژاد

 ابزار و روش های نوین توزیع کالا در دنیای کنونی                                     خانم آقاجانی

  

 سه شنبه 21 تیر                                                                                                        ساعت 16 الی 18

سالن 4000 نفره

مراسم اهدای تندیس دیموند ، سخنرانی سخنرانان کلیدی و مقامات و جشنواره

برنامه روز دوم

 چهارشنبه 22 تیر                                                                                                ساعت 8:30 الی 10:15

تالار یک

 اهمیت و الزامات توزیع مویرگی                                                        آقای دکتر درگی

 حق استرداد و تعویض کالا در حقوق و اقتصاد ایران                                   خانم آقاجانی

 

تالار دو

 تمرکز روی حوزه های جغرافیایی پخش                                         خانم دکتر اسفرجانی

 نقشIT  در مدیریت چرخه تامین                                                 آقای دکتر مازندرانی

 ارزیابی شخصیت برند فروشگاه زنجیره ای هایپراستار                              آقای دکترعزیزی

 بسته بندی راهکار اساسی توسعه بازار                                                   آقای دکتر فخر

 

 چهارشنبه 22 تیر                                                                                              ساعت 10:45 الی 12:30

تالار یک

Best practices to usage in distribution industry

 جایگاه سرپرستان فروش در سازمان های پخش                                            آقای بهاری

 

تالار دو

 مدیریت ارتباط با مشتریان در سیستم های توزیع و پخش                         آقای دکتر صحت

 فروش بیمه نامه از طریق شبکه های توزیع                                           آقای دکتر بابائیان

 جایگزینی شعب بانک با مراکز اخذ پسماند خشک                                     آقای فیلسوفی

 

 چها شنبه 22 تیر                                                                                                   ساعت 14 الی 15:30

تالار یک

 چالش های شرکتهای ایرانی به عرصه مدیریت برند                          آقای دکتر سمیعی نصر

  الگوی بهینه توزیع در ایران                                                                 آقای شریعتی

 ایران کد و الزامات قانونی                                                                    آقای رضانژاد

 

تالار دو

 Unilever case study

 راهکارهای کاهش هزینه در شرکتهای توزیع و پخش                      آقای دکتر یزدان شناس

 

 چهار شنبه 22 تیر                                                                                                 ساعت 16 الی 17:30

تالار یک

 توزیع چابک                                                                          آقای دکتر رجب زاده

 روشهای نوین توزیع کالا با رویکرد فروشگاه های زنجیره ای            خانم دکتر جواهر دشتی

 نقش تحقیقات بازاریابی در توسعه شرکتهای پخش                         خانم دکتر جواهر دشتی

 

تالار دو 

 بازاریابیB2B در توزیع و پخش                                                 آقای دکتر ناصحی فر

 زنجیره تامین                                                                                 آقای دکتر تارخ

 مدیریت هوشمند توزیع                                                             آقای مهندس فاطمی

میان وعده اول 10:15 الی 10:45                         ناهار 12:30 الی 14                         میان وعده دوم 15:30 الی 16