poster-11-shahrivar-ejlas2

ثبت نام در کنفرانس توزیع و پخش - 1396

با سلام و احترام، انشاا... دهمین کنفرانس ملی مدیریت توزیع و پخش (تندیس دیموند(نام قدیم قله دماوند)) مرداد در برج میلاد برگزار می شود. مراسم شامل سه بخش -کنفرانس: گسترده ترین هم اندیشی معتبر و دارای مجوز سالیانه توزیع وپخش کشور (بیش از 11 هزار نفر در نه دوره گذشته کنفرانس شرکت نموده اند) نمایشگاه و مراسم افتتاحیه (تندیس دیموند تا کنون 375 تندیس اهدا شده است) می باشد.برخی ازویژگیهای مراسم  عبارتست:

check


 

با توجه به برنامه ریزی برای یکسان بودن نحوه حضور سازمانها در نمایشگاه، افزایش جذابیتهاو تسهیل حضور سازمانها، در این دوره فضای نمایشگاهی دچار تغییراتی شده است.غرفه سازی وجود نداشته وفضا بر اساس واحد هر کانتراستاندارد و برای روز اول و فقط در بخش VIP  واگذار می شود. حضور در نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی محصول و تقویت بازار با ثبات می باشد.

table-96-31


 

حضور در مراسم علاوه بر استفاده از مزایای گوناگون، منجر به حضور در میان مدیران ارشد سایر شرکتهای معتبر می شود که در تقویت همکاریها نیز می تواند مثمر ثمر باشد. با توجه به رویکرد همیشگی دبیرخانه ، در نحوه پرداخت و حضور تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که برای اطلاعات کاملتر با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید . برای ثبت نام به سایت دبیرخانه مراجعه نمایید. مجدد یاد آوری می شود که این نامه فقط برای حضور در کنفرانس و نمایشگاه می باشد و ثبت نام در مراسم تندیس دیموند ، فقط و فقط مختص حایزین شرایط می باشد. از توجه جنابعالی سپاسگزارم.

نوع ثبت نام-روز اول( 13مهر از 9 تا 19) و روز دوم (14 مهر 9 تا 17)

تا 13 خردادماه

تا 28 مرداد

بعداز28مرداد

حضور در مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی روز اول- حضور در روزاول کنفرانس - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

94،000

145،000

250،000

 حضور در کنفرانس(نفر)***(هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

145،000

205،000

320،000

حضور VIP در کنفرانس و مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور و رزرو صندلی در مراسم افتتاحیه- شام روز اول همراه با میهمانان ویژه در راس برج)

330،000

459،000

585،000

حضوردرکنفرانس همراه با ارائه مقاله(نفر)(تمامی مزایای گزینه *** و چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه نوتاش )

رایگان

رایگان

 

با سلام و احترام، انشاا... دهمین کنفرانس ملی مدیریت توزیع و پخش (تندیس دیموند(نام قدیم قله دماوند)) مرداد در برج میلاد برگزار می شود. مراسم شامل سه بخش -کنفرانس: گسترده ترین هم اندیشی معتبر و دارای مجوز سالیانه توزیع وپخش کشور (بیش از 11 هزار نفر در نه دوره گذشته کنفرانس شرکت نموده اند) نمایشگاه و مراسم افتتاحیه (تندیس دیموند تا کنون 375 تندیس اهدا شده است) می باشد.برخی ازویژگیهای مراسم  عبارتست:

check


 

با توجه به برنامه ریزی برای یکسان بودن نحوه حضور سازمانها در نمایشگاه، افزایش جذابیتهاو تسهیل حضور سازمانها، در این دوره فضای نمایشگاهی دچار تغییراتی شده است.غرفه سازی وجود نداشته وفضا بر اساس واحد هر کانتراستاندارد و برای روز اول و فقط در بخش VIP  واگذار می شود. حضور در نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای معرفی محصول و تقویت بازار با ثبات می باشد.

table-96


 

حضور در مراسم علاوه بر استفاده از مزایای گوناگون، منجر به حضور در میان مدیران ارشد سایر شرکتهای معتبر می شود که در تقویت همکاریها نیز می تواند مثمر ثمر باشد. با توجه به رویکرد همیشگی دبیرخانه ، در نحوه پرداخت و حضور تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که برای اطلاعات کاملتر با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید . برای ثبت نام به سایت دبیرخانه مراجعه نمایید. مجدد یاد آوری می شود که این نامه فقط برای حضور در کنفرانس و نمایشگاه می باشد و ثبت نام در مراسم تندیس دیموند ، فقط و فقط مختص حایزین شرایط می باشد. از توجه جنابعالی سپاسگزارم.

نوع ثبت نام-روز اول( 13مهر از 9 تا 19) و روز دوم (14 مهر 9 تا 17)

تا 13 خردادماه

تا 28 مرداد

بعداز28مرداد

حضور در مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی روز اول- حضور در روزاول کنفرانس - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

94،000

145،000

250،000

 حضور در کنفرانس(نفر)***(هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

145،000

205،000

320،000

حضور VIP در کنفرانس و مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور و رزرو صندلی در مراسم افتتاحیه- شام روز اول همراه با میهمانان ویژه در راس برج)

330،000

459،000

585،000

حضوردرکنفرانس همراه با ارائه مقاله(نفر)(تمامی مزایای گزینه *** و چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه نوتاش )

رایگان

رایگان