poster-11-shahrivar-ejlas2

ویژگی های نمایشگاه

 مهمترین ویژگی این نمایشگاه همزمانی با برگزاری مراسم اهدای تندیس دیموند می باشد. امکان ارائه اطلاعات به مدیران ارشد و تصمیم گیر فراهم می شود (در بهترین شرایط روحی با مدیرانی که در طول سال امکان ملاقات با آنان فراهم نشده است.(

حضور در نمایشگاه علاوه بر تبادل اطلاعات و ارتباط مستقیم با بازار هدف و حضور در بین بزرگان پخش و شرکتهای برتردر ارائه خدمات و کالا، عبارتست از:

 

تبلیغ گسترده نمایشگاه

اطلاع رسانی نمایشگاه از طریق رسانه ها

اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه از طریق سایتها و فضای مجازی

اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه از طریق اتحادیه ها، انجمنها و تشکلها

اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه از طریق اطلاع رسانی محیطی

اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه از طریق تابلوهای سطح شهر

حضور گسترده شرکتهای پخش

حضور گسترده شرکتهای تولیدی موفق

حضور فروشگاههای زنجیره ای و اصناف

حضور ادارات دولتی، بانک و بیمه

امکان سخنرانی در کنفرانس از نوآوریها و فعالیتهای شرکت (پس از تایید کمیته علمی)

آشنایی با نیاز سازمانها و شرکتها و ارائه راه حلهای اختصاصی

حضور گسترده مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران بازاریابی، مدیران فروش، مدیران منابع انسانی، مدیران پخش، مدیرانIT،  مدیران مالی،...

درج اطلاعات شرکت در کتاب و CD

اختصاص فضایی در CD کنفرانس با تخفیف ویژه

حضور نفراتی از شرکت در کنفرانس با تخفیف ویژه

تبلیغات شرکت در پورتال نظام توزیع و پخش ایران

درج نام شرکت در سایت، برقراری لینکی به سایت شرکت با تخفیف ویژه

اهدای فیلم مراسم با تخفیف ویژه

اختصاص صفحاتی ازکتاب برای معرفی و تبلیغ شرکت با تخفیف ویژه

ارائه سخنرانی 15 دقیقه ای در کنفرانس با تخفیف ویژه

قرار دادن استندهای تبلیغی در محوطه با تخفیف ویژه

قراردادن تیزر شرکت در فیلم کنفرانس با تخفیف ویژه

پخش تیزرهای تبلیغاتی در سالن‌های کنفرانس با تخفیف ویژه

امکان بازدید فقط متخصصان از نمایشگاه و فقط با تهیه بلیت

با توجه به نیاز بازار، حضور در نمایشگاه برای شرکتهای دارای محصولات یا خدماتی قابل ارائه به نظام توزیع و پخش، بسیار موثر بوده و تجارب دوره گذشته از عقد قرادادهای کلان فی مابین شرکت کنندگان نمایشگاهی و بازدید کنندگان داشته است.