sampling-2

ثبت نام در بازارسازی (سمپلینگ)

 

 

 

انشاا... نهمین کنفرانس مدیریت توزیع و پخش (دیموند نام قدیم قله دماوند) در 13 مهر 1395 در مرکزهمایشهای بین المللی برج میلادبرگزارمی شود.مراسم شامل سه بخش - مراسم افتتاحیه (تندیس دیموند)-کنفرانس و نمایشگاه می باشد. بازارسازی یا سمپلینگ یا شو(معرفی محصول (غذایی،خودرو،آرایشی،...)که با اهدا یا تست یا اطلاعات محصول همراه است) و پخش اثربسیارزیادی برهم داشته وموفقیت هردوموجب افزایش عملکردشرکتها می شود. ازویژگیهای مراسم عبارتست از:


sample


فرصت بسیار مناسبی برای معرفی محصول و تقویت بازار با ثبات می باشدو تمامی سازمانهای معتبر با محصولات منحصر به فرد اطلاع دارند که هزینه حضور در برج میلاد چقدر گران و به صورت نقد است. دبیرخانه مساعدت نموده و نیاز به پرداخت نقدی نبوده و امکان تهاتر را فراهم نموده است. 


 


با توجه به محدودیت فضا امکان توقف ثبت نام وجود دارد.از توجه جنابعالی سپاسگزارم.

 space

 ثبت نام در بازارسازی (سمپلینگ) 

 انتخاب ها

انتخاب1

انتخاب2

انتخاب3

انتخاب4

انتخاب5

 پخش تيزر تبليغاتي در مراسم افتتاحیه (10 ثانیه)

-

-

-

-

 پخش لوگوکلیپ در حین مراسم افتتاحیه(نوبت)

2

2

-

-

-

 حضور درکنفرانس (نفر)

1

1

1

-

-

 مکانی برای قرار دادن استند 13مهر

-

 مکانی برای قرار دادن کانتر در 13مهر

هزینه با لحاظ11درصد تخفیف

و به صورت تهاتر

چهارمیلیون و نهصد هزار تومان

یک میلیون و چهار صد هزار تومان

پانصد هزار تومان

چهار صد هزار تومان

سیصد هزار تومان

درصورت پرداخت نقدی علاوه بر 11 درصد تخفیف درنظر گرفته شده، 4 درصد هزینه نیز تسهیل خواهد شد