مقالات موجود آخرین مقالات زبان اصلی (انگلیسی) از مجله International Journal of Physical Distribution & Logistics Management در زمینه توزیع و پخش است که زیر مجموعه مقالات ISI و به صورت تمام متن (full text) دربانک اطلاعاتی این سامانه قرار دارد.

مقالات بر اساس شماره مجله
جستجو در عنوان مقالات