radio-picture

کارگاه آموزشی توزیع و پخش (1391)

 

 

 

 

** جهت گوش کردن به گزیده ای از کلاس های آموزشی بر روی دکمه PLAY کلیک کنید **

.

 

 playbutton2

جناب آقای دکتر صنیعی آباده

5th-Dr-saniei-abade

 موضوع : کاربرد داده کاوی در نظام توزیع و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای دکتر قاسم نژاد

5th-Dr-ghasemnezhad

 موضوع :دوره آموزشی کوتاه مدت پخش - الزامات پخش

.

 playbutton2

جناب آقای نوروزی

5th-Mr-norouzi

 موضوع : توزیع فیلم خانگی چالش ها و فرصت ها

.

 playbutton2

جناب آقای مهندس آقاجانی 

5th-mohandes-aghajani

 موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش - بازاریابی پخش

.

 playbutton2

جناب آقای موسوی جزایری 

5th-Mr-mousavi-jazayeri

 موضوع : ادغام شرکت های پخش برای افزایش سوددهی و کاهش هزینه های مارژین

.

 playbutton2

جناب آقای بهاری 

5th-Mr-bahari

 موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش - فروش پخش

.

 playbutton2

جناب آقای خویه 

5th-Mr-khooyeh

 موضوع : دوره آموزشی کوتاه مدت پخش - فناوری اطلاعات و لجستیک پخش

.

 playbutton2

جناب آقای مداح 

5th-Mr-madah

 موضوع : سامانه جامع حمل و نقل

.

 playbutton2

جناب آقای غیبی 

5th-Mr-gheybi

 موضوع : سامانه جامع مالیات و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای مجتبایی 

5th-Mr-mojtabaei

  موضوع : کاربرد TMP در پخش

.

 playbutton2

جناب آقای سلطانی

5th-Mr-soltani

 موضوع : نرم افزار پخش مویرگی

 playbutton2

جناب آقای قدس

5th-Mr-ghods

 موضوع : پخش مویرگی

 

 playbutton2

جناب آقای مهندس صفایی و آقای عزیزخانی 

5th-mohandes-safaei-va-azizkhani

 موضوع : مرکز لجستیک غذایی تهران


 

 playbutton2

جناب آقای مهندس رحمانی 

5th-mohandes-rahmani

 موضوع : سامانه جامع بازار توزیع کالا

 

 

 playbutton2

جناب آقای اردوانی 

5th-Mr-ardavani

 موضوع : تجارت الکترونیک در پخش



.


 

.

** برای دریافت فایل های صوتی کامل کارگاه های آموزشی لطفا با دبیرخانه تماس بگیرید. **

 

.


MBA در پخش