radio-picture

کارگاه آموزشی توزیع و پخش (1393)

 

 

 

 

 

** جهت گوش کردن به گزیده ای از کلاس های آموزشی بر روی دکمه PLAY کلیک کنید **

.

 

 playbutton2

جناب آقای دکتر ناصحی فر 

7th-Dr-nasehifar

 موضوع : منابع انسانی و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای دکتر صحت 

7th-Dr-sehat

 موضوع : مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های پخش

.

 playbutton2

جناب آقای دکتر طبیبی 

7th-Dr-tabibi

 موضوع : برندینگ و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای دکتر بهاری 

7th-mr-bahari

موضوع : فروش و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای بیات 

7th-mr-bayat

 موضوع : فوتبال و پخش

.

 playbutton2

جناب آقای مهندس آقاجانی 

7th-mohandes-aghajani

 موضوع : مفاهیم پخش

.

 playbutton2

جناب آقای موسوی جزایری 

7th-mousavi-jazayeri

 موضوع : ادغام در پخش

.

 playbutton2

جناب آقای نجار 

7th-mr-najar

 موضوع : لجستیک و انبارداری در پخش

.

 playbutton2

جناب آقای بابایی - شرکت پاتریس 

7th-patris

 موضوع : نرم افزار و پخش

 

 

.


.

** برای دریافت فایل های صوتی کامل کارگاه های آموزشی لطفا با دبیرخانه تماس بگیرید. **

.