poster-11-shahrivar-ejlas2

ثبت نام در تندیس دیموند

 

 

یازدهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع وپخش (تندیس دیموند(نام قدیم قله دماوند)) مرداد در برج میلاد برگزار می شود. 

لازم به یادآوری مجدد است که ثبت نام و حضور در مراسم صرفا و فقط مختص مدیران ارشد سازمانها بود و لطفا سایر عزیزان نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند که امکان پذیرش نخواهد بود

space 

نوع ثبت نام-روز اول( 13مهر از 9 تا 19) و روز دوم (14 مهر 9 تا 17)

تا 13 خردادماه

تا 28 مرداد

بعداز28مرداد

حضور در مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی روز اول- حضور در روزاول کنفرانس - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

94،000

145،000

250،000

 حضور در کنفرانس(نفر)***(هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور در مراسم افتتاحیه)

145،000

205،000

320،000

حضور VIP در کنفرانس و مراسم (نفر) (هدیه و پذیرایی - حضور در دو روز کنفرانس - حضور و صدور گواهی دوره آموزشی - حضور و صدور گواهی کارگاههای جانبی - صدور گواهی حضور کنفرانس حضور و رزرو صندلی در مراسم افتتاحیه- شام روز اول همراه با میهمانان ویژه در راس برج)

330،000

459،000

585،000

حضوردرکنفرانس همراه با ارائه مقاله(نفر)(تمامی مزایای گزینه *** و چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه نوتاش )

رایگان

رایگان